Политика на личните данни

Обработка на данни, необходима за изготвянето на предложения и за сключването на договори За да бъде сключен договор и съответно да бъде предоставена туристическа услуга, е необходимо потребителят да предостави свои лични данни.

Предоставянето на тези данни позволява да бъде идентифициран съответният потребител като страна по договора и като титуляр на правата и задълженията по него. Име, адрес и данни от личния документ на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за организирано пътуване, съобразно изискванията на Закона за туризма.

Конгрес Партнерс енд Травел ЕООД обработва лични данни добросъвестно, по прозрачен начин, за конкретни, указани и законни цели.

Личните данни се обработват, за да предоставяме максимално добри продукти, които да са съобразени с потребностите на потребителите.